Szanowni Państwo!

28 września 2019 r. w Katowicach odbędzie się po raz pierwszy Forum „Serce Pacjenta”. Jest to unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i organizacji pacjenckich zrzeszających pacjentów i ich bliskich, którego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Bezpośrednim przyczynkiem tej inicjatywy jest głębokie przeświadczenie środowiska kardiologicznego, iż coraz bardziej zaawansowane metody terapii chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego wymagają wysokiego poziomu świadomości i ścisłej współpracy pacjentów i zespołów terapeutycznych, co ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, ale także konsekwencje społeczno-ekonomiczne w postaci znacznej redukcji kosztów opieki zdrowotnej. Skuteczność stosowanych terapii i spodziewane efekty zależą również od postępowania niefarmakologicznego i nieinwazyjnych metod leczenia, poprzez świadomą modyfikację dotychczasowego stylu życia i konsekwentne przestrzeganie zaleceń lekarskich. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne świadome wyzwań związanych ze współczesnymi terapiami występuje z inicjatywą aktywnego włączania pacjentów i ich bliskich w proces leczenia.

Pierwsze Forum „Serce Pacjenta” stawia sobie za cel dotarcie z wiedzą na temat profilaktyki, leczenia i konsekwencji stosowanych terapii do indywidualnych pacjentów i ich bliskich, organizacji pacjenckich, lokalnych centrów inicjatyw senioralnych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych oraz organizacji pozarządowych i administracji lokalnej, których wsparcie przyczyni się do sukcesu Forum.

Tak szerokie grono odbiorców Forum wpływa na jego bogatą formułę z licznymi warsztatami i czterema nurtami edukacyjnymi dla pacjentów - pacjent po zawale, pacjent z arytmią, pacjent z chorobą zastawki i pacjent z niewydolnością serca. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z kampaniami prozdrowotnymi PTK, zapraszamy do ogólnodostępnych konsultacji lekarskich, debaty i spotkań przedstawicieli administracji (MZ NFZ, ZUS) z organizacjami pacjenckimi oraz przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przygotowaliśmy również porady prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania organizacji pacjenckich, pozyskiwania środków finansowych przez te organizacje oraz sposobów współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Mamy nadzieję, że program edukacyjny, który przygotowaliśmy i jego nowoczesna, interdyscyplinarna formuła zachęci Państwa do włączenia się do naszej inicjatywy. Będziemy zaszczyceni, jeśli dołączą Państwo do misji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które widzi w organizacji „Forum Serce Pacjenta” znaczące wydarzenie mające szansę wpłynąć na poprawę zdrowia i życia całego naszego społeczeństwa.
prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

Zobacz na mapie

Patronat Honorowy

Złoty Partner Serc Pacjentów

Srebrny Partner Serc Pacjentów

Partner Serc Pacjentów