Relacja z I Forum Serce Pacjenta

28 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się I Forum Serce Pacjenta. To unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane było do indywidualnych pacjentów i do organizacji pacjenckich zrzeszających osoby, u których zdiagnozowano choroby układu krążenia. Inicjatorem akcji było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Profesor Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, podkreśliła, że Towarzystwu zależało na zapoczątkowaniu współpracy pomiędzy środowiskiem lekarzy a środowiskiem pacjentów, organizacjami pacjenckimi. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dojrzało do tego by nawiązać i kontynuować taką współpracę, żeby włączać pacjentów w działania mające na celu zmiany programów opieki w różnych sytuacjach klinicznych. PTK zostało wsparte przez szereg partnerów i patronów utożsamiających się
z ideą przyświecającą podjętej inicjatywie.

Do organizacji wydarzenia skłoniło przeświadczenie środowiska kardiologicznego, że jedynie poprzez podejmowanie aktywnych działań w postaci inicjowania współpracy lekarzy i pacjentów można realnie zwiększać świadomość pacjentów na temat: terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, nieinwazyjnych metod leczenia, modyfikacji dotychczasowego stylu życia i konsekwentnego przestrzegania zaleceń lekarskich.

Myśl przewodnia posłużyła do opracowania programu wydarzenia, które miało podwójny charakter: teoretyczny i praktyczny. Uczestnicy mieli więc szansę wziąć udział w czterech panelach edukacyjno-warsztatowych skierowanych do pacjentów: po zawale, z chorobą zastawki, z arytmią i z niewydolnością serca. Ich uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat podstępowania farmakologicznego adekwatnego do konkretnego schorzenia.

      

W dalszej części spotkania odbyły się praktyczne warsztaty w czterech grupach tematycznych skoncentrowanych wokół kwestii: zapobiegania kruchości w chorobach układu sercowo-naczyniowego, właściwego radzenia sobie ze stresem, pierwszej pomocy oraz aktywności fizycznej.

Przybliżono również problematykę powstawania i funkcjonowania organizacji pacjenckich. W tym zakresie: zdefiniowano organizacje pacjenckie, nakreślono ekonomiczno-prawne aspekty ich zakładania, pod rozwagę poddano relacje organizacji z pacjentami, scharakteryzowano największe problemy organizacji, zastanawiano się również nad sposobami na wzmocnienie ich funkcjonowania. Swoje stanowiska w tych sprawach zajęli eksperci: dr n. med. Adam Kozierkiewicz (Instytut Zdrowia Publicznego UJCM), dr n. med. Zbigniew Eysymontt (Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji), Grzegorz Hudzik (zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego), Anna Zwolan (wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy (prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) oraz Agnieszka Wołczenko (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów “EcoSerce”).

Równolegle uczestnicy wydarzenia mogli udać się do dwóch Stref poradnikowych. W Strefie Konsultacji dla Pacjentów dokonywano: pomiaru ciśnienia, pomiaru glikemii, pomiaru profilu lipidowego, wykonywano badanie EKG oraz badanie echokardiograficzne. Natomiast w Strefie „Life Style” funkcjonowała podstrefa poradnikowa, w której można było zasięgnąć porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podstrefa digital, w której prezentowano i objaśniano zasady użytkowania urządzeń i aplikacji wykorzystywanych w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych.

Formuła wydarzenia spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 500 pacjentów i ich bliskich, którzy pozytywnie ocenili inicjatywę podtrzymując chęć na kontynuowanie tego typu akcji.

 

Więcej zdjęć z I Forum Serce Pacjenta: Galeria I FSP 2019