Program

Program IV Forum Serce Pacjenta
24.09.2022, Katowice


Miejsce wydarzenia: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1

14:00-15:00
Uroczysta inauguracja, sala A (sala Gdańsk) - poziom 0
Przewodnicząca: prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prowadząca: Marta Sułkowska

Zaproszeni Paneliści:
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV Forum Serce Pacjenta,
prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
prof. Tomasz Hryniewiecki, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych,
dr Marta Kałużna-Oleksy, Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca,
Agnieszka Wołczenko, Prezes Stowarzyszenia EcoSerce, Porozumienia Organizacji Kardiologicznych.

Część I – Prezentacyjna

 • Oficjalne otwarcie sesji inauguracyjnej – prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta.
 • Kardiologiczne programy profilaktyczne i pilotażowe 2022 – co każdy Pacjent wiedzieć powinien? - wykład inauguracyjny prof. Przemysław Mitkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Badania kliniczne w Polsce, w tym w obszarze kardiologii – kluczowe informacje z punktu widzenia pacjentów - Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych.
 • Sukcesy w działalności organizacji pacjentów 2021/2022. Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz inicjatywy europejskie - Agnieszka Wołczenko, Prezes Stowarzyszenia EcoSerce, Porozumienie Organizacji Kardiologicznych
 • Opieka kardiologiczna w Polsce okiem pacjentów – prezentacja wyników ankiety IV Forum Serce Pacjenta - dr Marta Kałużna-Oleksy, Komitet Organizacyjny IV Forum Serce Pacjenta.

Część II - Debata

Debata z udziałem zaproszonych Panelistów – runda pytań do każdego Eksperta

Sukcesy i wyzwania w kardiologii A.D. 2021/2022 i 2022/2023:

 • Jaką inicjatywę z punktu widzenia reprezentowanej przez Państwa Organizacji/Instytucji uważają Państwo za największy sukces w zakresie opieki kardiologicznej w Polsce na przestrzeni minionego roku - i dlaczego?
 • Z jakimi wyzwaniami z punktu widzenia reprezentowanej przez Państwa Organizacji/Instytucji przyjdzie nam się zmierzyć w zakresie opieki kardiologicznej w Polsce w nadchodzących miesiącach i kolejnym roku? Czy na wskazane wyzwania możemy się przygotować?

Zakończenie sesji inauguracyjnej – prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

15:00-15:05 – Przerwa

15:05-16:05
Strefa Ekspercka - poziom 0
Wybitni eksperci z dziedziny kardiologii będą odpowiadać na pytania pacjentów, stowarzyszeń, mediów: prof. Krzysztof Gołba, prof. Piotr Jankowski, dr hab. Ewa Jędrzejczyk-Patej, dr Marta Kałużna-Oleksy, prof. Tomasz Kukulski, prof. Przemysław Mitkowski, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr hab. Bożena Szyguła-Jurkiewicz, prof. Izabella Uchmanowicz.

16:05-16:15 - Przerwa

16:15-17:50
W tej części Forum zapraszamy uczestników do udziału w 4 panelach edukacyjno-warsztatowych odbywających się równolegle w 2 salach
(z przerwą 17:00-17:05)


Poziom 0: sala A (sala Gdańsk)
16:15-17:50 - warsztaty

16:15-17:00
Warsztaty: Internet jako źródło wiedzy o mojej chorobie
Prowadzący: Mikołaj Basza

 • Czy dr Google leczy?
 • Gdzie szukać wiarygodnych informacji w Intrenecie?
 • Jak weryfikować informacje przeczytane w Internecie?
 • Czy fora dyskusyjne są wiarygodnym źródłem wiedzy o mojej chorobie?
 • Z jakich informacji/portali warto korzystać?

17:05-17:50
Warsztaty radzenia sobie ze stresem

Prowadząca: dr Anna Mierzyńska

 • Porady psychologa dotyczące radzenia sobie z chorobą, z procesem starzenia się.
 • Jak myśleć pozytywnie?
 • Jak leczyć się śmiechem, śmiech to zdrowie?

Poziom 0, sala B (sala Warszawa)
16:15-17:50 - warsztaty

16:15-17:00
Warsztaty pierwszej pomocy

Prowadzenie: Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 • Rozpoznawanie objawów i sytuacji klinicznych, które mogą na nie wskazywać.

17:05-17:50
Warsztaty zdrowego żywienia
Prowadzący: dr Michał Czapla

 • Porady dotyczące zdrowej diety w zapobieganiu i leczeniu otyłości dla osób z chorobami sercowo–naczyniowymi.

Poziom 0, sala C (sala Kraków)
16:15-17:50 – Spotkanie z przedstawicielami Organizacji Pacjenckich (debata, prezentacje, warsztaty)
Prowadząca: dr Marta Kałużna-Oleksy 

16:15-16:20
Rozpoczęcie spotkania
 –  dr Marta Kałużna-Oleksy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca

16:20-17:00
Jak założyć i prowadzić organizacje pacjenckie
Prowadzący: Wojciech Wiśniewski, Prezes Public Policy Sp. z o.o.

 • Zakładanie/tworzenie organizacji pacjenckich.
 • Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pacjenckcie.
 • Sposób współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

17:05-17:20
Udział pacjentów w badaniach klinicznych
Prowadząca: dr Agata Krauze, Ambasador Badań Klinicznych GCP.pl

17:20-17:35
Polskie organizacje pacjenckie w świecie
Prowadząca: Agnieszka Wołczenko, Prezes Stowarzyszenia EcoSerce, Porozumienie Organizacji Kardiologicznych

17:35-17:50
Dyskusja

W trakcie Forum w godzinach 15:00-18:00 będą funkcjonowały 3 ogólnodostępne Strefy dla Pacjentów: Strefa konsultacji dla Pacjentów, Strefa Partnerów i Wystawców oraz Strefa Organizacji Pacjenckich

Strefa Konsultacji dla Pacjentów (poziom 2)

 • Strefa ECHO Serca – badania przy pomocy aparatów echokardiograficznych (badanie przesiewowe).
 • Badania i konsultacje prowadzone w ramach kampanii ADAMED Dla Rodziny:
  • lipidogram, pomiar glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego (pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badań będą mogli skorzystać z konsultacji z lekarzem kardiologiem),
  • badania spirometryczne (pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badań będą mogli skorzystać z konsultacji z lekarzem pulmonologiem),
  • badania diabetologiczne: badanie hemoglobiny glikowanej (pacjenci z nieprawidłowymi wynikami badań będą mogli skorzystać z konsultacji z lekarzem diabetologiem).

Strefa Partnerów i Wystawców (poziom 0)

 • Strefa poradnikowa – ZUS.
 • Strefa poradnikowa – apteka.
 • Strefa poradnikowa - nadciśnienie tętnicze.

18:00 – Zakończenie Forum, sala A (sala Gdańsk) - poziom 0

Partnerzy Społeczni

Fundacja Najdroższa Blizna
Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy Serce”
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii
ICDefibrylatorzy – Stowarzyszenie na rzecz osób ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
Stowarzyszenie Marfan Polska
Stowarzyszenie Metalowych Serc
Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha
Stowarzyszenie "Serce dla Arytmii"

IV Forum Serce Pacjenta 2022 wspierają:

Patronat Honorowy
Partner
Złoty Partner SERC PACJENTÓW
Srebrny Partner SERC PACJENTÓW
Partner SERC PACJENTÓW
Partnerzy organizacyjni
Partnerzy Społeczni