Materiały wideo - wada serca

Panel ekspertów – wada serca
prof. Adam Witkowski (prowadzący), prof. Marek Grygier, prof. Edyta Płońska-Gościniak
Sesja odpowiedzi na pytania pacjentów – wada serca
prof. Olga Trojnarska (prowadząca), prof. Marek Grygier