Materiały wideo - niewydolność serca

Panel ekspertów – niewydolność serca
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (prowadząca), prof. Mariusz Gąsior, prof. Przemysław Leszek, prof. Jadwiga Nessler
Sesja odpowiedzi na pytania pacjentów – niewydolność serca
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (prowadząca), prof. Jadwiga Nessler, dr Marta Kałużna-Oleksy
Rozmowa z pacjentem 1
Prowadząca: dr Marta Kałużna-Oleksy
Rozmowa z pacjentem 2
Prowadząca: prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
Rozmowa z pacjentem 3
Prowadząca: dr Marta Kałużna-Oleksy