Materiały wideo - choroba wieńcowa

Panel ekspertów – choroba wieńcowa
prof. Maciej Lesiak (prowadzący), prof. Marek Gierlotka, prof. Jacek Legutko
Sesja odpowiedzi na pytania pacjentów – choroba wieńcowa
prof. Ewa Straburzyńska-Migaj (prowadząca), prof. Maciej Lesiak, prof. Marek Gierlotka
Rozmowa z pacjentem 1
Prowadząca: dr Marta Kałużna-Oleksy
Rozmowa z pacjentem 2
Prowadzący: dr Mateusz Gąsiorowski