Poznaj Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Metalowych Serc

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu powstało spontanicznie w marcu 1997 roku jako odpowiedź na potrzeby osób leczonych kardiologicznie.

Działania naszego Stowarzyszenia koncentrują się na wspieraniu pacjentów kardiologicznych.

Jesteśmy organizacją non profit, działającą na terenie województwa podkarpackiego, zrzeszającą osoby po wszelkiego rodzaju zabiegach na sercu, operacjach, przeszczepach a także osoby oczekujące na takie operacje; osoby po zawałach serca; jak również wszystkich tych, dla których dobro drugiego człowieka jest celem nadrzędnym.

Nasze główne obszary działania to: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i rehabilitacja.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych na otwartym sercu; propagowanie zdrowego stylu życia; nawiązywanie kontaktów między pacjentami; likwidację samotności w chorobie; tworzenie grup wzajemnego wsparcia; wymianę doświadczeń i dostarczanie informacji osobom oczekującym na operacje; realizowanie spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-konsultacyjnych z lekarzami specjalistami, w tym konferencji naukowych; upowszechnianie książek, broszur i ulotek tematycznych.

Członkowie ,,Metalowych Serc" wspólnie z innymi Stowarzyszeniami od kilku lat organizują akcje prozdrowotne, między innymi: ,,Przegoń Zawał" i ,,Wyganiamy Raka".

W ubiegłym roku uzyskaliśmy członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz status organizacji pożytku publicznego. Działamy również w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych „Razem dla Serca”.

Mądrość zawarta w motto Stowarzyszenia ,,Nie ma nic piękniejszego dla duszy ludzkiej, aby uczynić drugą duszę mniej smutną" (Verlaine) przejawia się w szczególnej solidarności, szacunku, zrozumieniu i wszechstronnej wzajemnej pomocy potrzebującym.

Piknik samorządowy

Przegoń zawał - akcja prozdrowotna

Przemyska Dycha - bieg uliczny

     

 

Stowarzyszenie Marfan Polska

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii Poznań

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacji serca ze szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika Kardiochirurgii jest 5. ośrodkiem w kraju, któremu Ministerstwo Zdrowia przyznało zgodę na wykonywanie tych wysokospecjalistycznych procedur.

Pomimo iż w roku 2010 ponad 200 osób czekało na serca, w całym kraju wykonano zaledwie 79 przeszczepień serca.

Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania mieszkańców Wielkopolski to nasze główne idee.

Fundacja pragnie również wspierać finansowo osoby po przeszczepach narządów. Stawia sobie za cel także doposażenie oddziałów szpitalnych, na których dokonuje się transplantacji narządów, w niezbędny dla ich funkcjonowania sprzęt.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy blisko 350 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie około 60 000 pacjentów.

Stowarzyszenie zajmuje się bezpośrednią pracą z diabetykami i ich rodzinami w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (przede wszystkim edukacji diabetologicznej), jak również propagowaniem świadomości cukrzycy w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i zabieganiem o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce