Stowarzyszenie Metalowych Serc

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu powstało spontanicznie w marcu 1997 roku jako odpowiedź na potrzeby osób leczonych kardiologicznie.

Działania naszego Stowarzyszenia koncentrują się na wspieraniu pacjentów kardiologicznych.

Jesteśmy organizacją non profit, działającą na terenie województwa podkarpackiego, zrzeszającą osoby po wszelkiego rodzaju zabiegach na sercu, operacjach, przeszczepach a także osoby oczekujące na takie operacje; osoby po zawałach serca; jak również wszystkich tych, dla których dobro drugiego człowieka jest celem nadrzędnym.

Nasze główne obszary działania to: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i rehabilitacja.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych na otwartym sercu; propagowanie zdrowego stylu życia; nawiązywanie kontaktów między pacjentami; likwidację samotności w chorobie; tworzenie grup wzajemnego wsparcia; wymianę doświadczeń i dostarczanie informacji osobom oczekującym na operacje; realizowanie spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-konsultacyjnych z lekarzami specjalistami, w tym konferencji naukowych; upowszechnianie książek, broszur i ulotek tematycznych.

Członkowie ,,Metalowych Serc" wspólnie z innymi Stowarzyszeniami od kilku lat organizują akcje prozdrowotne, między innymi: ,,Przegoń Zawał" i ,,Wyganiamy Raka".

W ubiegłym roku uzyskaliśmy członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz status organizacji pożytku publicznego. Działamy również w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych „Razem dla Serca”.

Mądrość zawarta w motto Stowarzyszenia ,,Nie ma nic piękniejszego dla duszy ludzkiej, aby uczynić drugą duszę mniej smutną" (Verlaine) przejawia się w szczególnej solidarności, szacunku, zrozumieniu i wszechstronnej wzajemnej pomocy potrzebującym.

ul. Racławicka 2
Telefon: 795 773 999
37-700 Przemyśl, Polska
smsprzemysl@wp.pl

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu powstało spontanicznie w marcu 1997 roku jako odpowiedź na potrzeby osób leczonych kardiologicznie.

Działania naszego Stowarzyszenia koncentrują się na wspieraniu pacjentów kardiologicznych.

Jesteśmy organizacją non profit, działającą na terenie województwa podkarpackiego, zrzeszającą osoby po wszelkiego rodzaju zabiegach na sercu, operacjach, przeszczepach a także osoby oczekujące na takie operacje; osoby po zawałach serca; jak również wszystkich tych, dla których dobro drugiego człowieka jest celem nadrzędnym.

Nasze główne obszary działania to: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i rehabilitacja.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych na otwartym sercu; propagowanie zdrowego stylu życia; nawiązywanie kontaktów między pacjentami; likwidację samotności w chorobie; tworzenie grup wzajemnego wsparcia; wymianę doświadczeń i dostarczanie informacji osobom oczekującym na operacje; realizowanie spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-konsultacyjnych z lekarzami specjalistami, w tym konferencji naukowych; upowszechnianie książek, broszur i ulotek tematycznych.

Członkowie ,,Metalowych Serc" wspólnie z innymi Stowarzyszeniami od kilku lat organizują akcje prozdrowotne, między innymi: ,,Przegoń Zawał" i ,,Wyganiamy Raka".

W ubiegłym roku uzyskaliśmy członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz status organizacji pożytku publicznego. Działamy również w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych „Razem dla Serca”.

Mądrość zawarta w motto Stowarzyszenia ,,Nie ma nic piękniejszego dla duszy ludzkiej, aby uczynić drugą duszę mniej smutną" (Verlaine) przejawia się w szczególnej solidarności, szacunku, zrozumieniu i wszechstronnej wzajemnej pomocy potrzebującym.

Galeria