Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii Poznań

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacji serca ze szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika Kardiochirurgii jest 5. ośrodkiem w kraju, któremu Ministerstwo Zdrowia przyznało zgodę na wykonywanie tych wysokospecjalistycznych procedur.

Pomimo iż w roku 2010 ponad 200 osób czekało na serca, w całym kraju wykonano zaledwie 79 przeszczepień serca.

Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania mieszkańców Wielkopolski to nasze główne idee.

Fundacja pragnie również wspierać finansowo osoby po przeszczepach narządów. Stawia sobie za cel także doposażenie oddziałów szpitalnych, na których dokonuje się transplantacji narządów, w niezbędny dla ich funkcjonowania sprzęt.

Celem naszej Fundacji jest:

 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie rozwoju transplantologii,
 • propagowanie idei przeszczepiania tkanek i narządów,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie chirurgii transplantacyjnej,
 • opieka nad chorymi oczekującymi na przeszczep i chorymi po przeszczepie,
 • pomoc osobom po transplantacji.

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii
Długa 1/2
Poznań 61-848
transplantologia@icloud.com
transplantologia.org@gmail.com
tel. 735-955-575

Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii została powołana do życia z inicjatywy lekarzy dokonujących transplantacji serca ze szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Klinika Kardiochirurgii jest 5. ośrodkiem w kraju, któremu Ministerstwo Zdrowia przyznało zgodę na wykonywanie tych wysokospecjalistycznych procedur.

Pomimo iż w roku 2010 ponad 200 osób czekało na serca, w całym kraju wykonano zaledwie 79 przeszczepień serca.

Chęć krzewienia idei transplantologii, świadomego dawstwa narządów a przede wszystkim uświadamiania mieszkańców Wielkopolski to nasze główne idee.

Fundacja pragnie również wspierać finansowo osoby po przeszczepach narządów. Stawia sobie za cel także doposażenie oddziałów szpitalnych, na których dokonuje się transplantacji narządów, w niezbędny dla ich funkcjonowania sprzęt.

Celem naszej Fundacji jest:

 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie rozwoju transplantologii,
 • propagowanie idei przeszczepiania tkanek i narządów,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie chirurgii transplantacyjnej,
 • opieka nad chorymi oczekującymi na przeszczep i chorymi po przeszczepie,
 • pomoc osobom po transplantacji.
Galeria