Serce na Banacha

Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha, zwane również Serce na Banacha

Funkcjonujemy całkowicie niezależnie, a naszymi celami jest m.in. zwiększenie świadomości pacjentów  z chorobami kardiologicznymi. Pragniemy, aby nasza działalność edukacyjna, informacyjna czy też konsultacyjna, działała w ramach profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej i pomagała zmniejszyć ilość osób z chorobami serca jak również budować świadomość wśród pacjentów.

Zgodnie z naszą misją dotyczącą pacjentów, pragniemy wprowadzić szeroko rozumianą kompleksową opiekę nad pacjentem na każdym etapie jego choroby kardiologicznej. Żaden pacjent nie może i nie powinien chorować w samotności. Rozmowy i wymiana doświadczeń z innymi pacjentami, wsparcie bliskich oraz spotkania z lekarzami z całą pewnością spowodują szybszy powrót chorego do aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Mając na uwadze dobro pacjentów z chorobami serca, pragniemy również wspierać Klinikę Kardiologii UCK WUM wraz z pododdziałami i wszelkimi pracowniami w zakresie dostępu do jak najlepszych metod leczenia oraz zwiększenia komfortu leczonych pacjentów.

W chwili obecnej rozpoczęliśmy dwa projekty związane z pacjentami wraz z ich chorobami:

  • Nie choruj w samotności!
  • Mam chore serce – co dalej?

Nasze działania są prowadzone również poprzez różnego rodzaju media, w tym również media publiczne. Należy również wspomnieć o fakcie, że działania prowadzone przez Stowarzyszenie zostały zauważone przez różne organizacje oraz instytucje rządowe w tym również Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: https://sercenabanacha.org.pl

Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha, zwane również Serce na Banacha

Funkcjonujemy całkowicie niezależnie, a naszymi celami jest m.in. zwiększenie świadomości pacjentów  z chorobami kardiologicznymi. Pragniemy, aby nasza działalność edukacyjna, informacyjna czy też konsultacyjna, działała w ramach profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej i pomagała zmniejszyć ilość osób z chorobami serca jak również budować świadomość wśród pacjentów.

Zgodnie z naszą misją dotyczącą pacjentów, pragniemy wprowadzić szeroko rozumianą kompleksową opiekę nad pacjentem na każdym etapie jego choroby kardiologicznej. Żaden pacjent nie może i nie powinien chorować w samotności. Rozmowy i wymiana doświadczeń z innymi pacjentami, wsparcie bliskich oraz spotkania z lekarzami z całą pewnością spowodują szybszy powrót chorego do aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Mając na uwadze dobro pacjentów z chorobami serca, pragniemy również wspierać Klinikę Kardiologii UCK WUM wraz z pododdziałami i wszelkimi pracowniami w zakresie dostępu do jak najlepszych metod leczenia oraz zwiększenia komfortu leczonych pacjentów.

W chwili obecnej rozpoczęliśmy dwa projekty związane z pacjentami wraz z ich chorobami:

  • Nie choruj w samotności!
  • Mam chore serce – co dalej?

Nasze działania są prowadzone również poprzez różnego rodzaju media, w tym również media publiczne. Należy również wspomnieć o fakcie, że działania prowadzone przez Stowarzyszenie zostały zauważone przez różne organizacje oraz instytucje rządowe w tym również Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: https://sercenabanacha.org.pl

Galeria