Fundacja Najdroższa Blizna

Fundacja została założona na początku 2021 r. przez mamy dzieci z ciężkimi wadami serca - Agatę Bojanowską i Justynę Śliwkiewicz-Sadowską. Z osobistych, niełatwych doświadczeń zrodziła się potrzeba pomocy innym, chęć ułatwienia drogi rodzicom, którzy w okresie prenatalnym lub po porodzie usłyszeli diagnozę "Pani/Pana dziecko ma wadę serca" i nie zawsze wiedzą, jak poradzić sobie z tą wiadomością.

Fundacja wspiera rodziców poprzez:

- tworzenie materiałów edukacyjnych - wydawanie ulotek, folderów oraz treści on-line (w tym e-booków), dotyczących zagadnień z zakresu kardiologii prenatalnej oraz dziecięcej,
- pomoc w wyborze ośrodka leczenia wady i organizacji leczenia w Polsce lub, w razie potrzeby, za granicą (współpraca z kilkunastoma ośrodkami w krajach europejskich i w USA),
- pomoc w organizacji środków na leczenie zagraniczne, także z funduszy NFZ,
- wsparcie emocjonalne i logistyczne rodzin, na każdym etapie leczenia dziecka, w tym pomoc w przygotowaniu do porodu, pobytu w szpitalu i operacji,
- finansowanie doposażenia oddziałów kardiochirurgii dziecięcej w polskich szpitalach,
- wypożyczanie drobnego sprzętu medycznego dla dzieci z wadami serca,
- pełnienie roli rzecznika rodziców dzieci z wadami serca, pośrednika pomiędzy rodzicami a szpitalami czy lekarzami,
- udział w pracach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
- pomoc w rozwiązywaniu kwestii spornych związanych z prawami pacjenta czy orzecznictwem o niepełnosprawności.

Najważniejszą zasadą, która przyświeca realizacji zadań Fundacji jest: "Zawsze będziemy pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek" - z bagażem doświadczeń, emocjami i lękami. Taki, jak my sami.

Fundacja Najdroższa Blizna
ul. Aleksandrowska 9/F, 95-100 Zgierz
fundacja@najdrozszablizna.com
tel.: +48531000418, +48886703498

Fundacja została założona na początku 2021 r. przez mamy dzieci z ciężkimi wadami serca - Agatę Bojanowską i Justynę Śliwkiewicz-Sadowską. Z osobistych, niełatwych doświadczeń zrodziła się potrzeba pomocy innym, chęć ułatwienia drogi rodzicom, którzy w okresie prenatalnym lub po porodzie usłyszeli diagnozę "Pani/Pana dziecko ma wadę serca" i nie zawsze wiedzą, jak poradzić sobie z tą wiadomością.

Fundacja wspiera rodziców poprzez:

- tworzenie materiałów edukacyjnych - wydawanie ulotek, folderów oraz treści on-line (w tym e-booków), dotyczących zagadnień z zakresu kardiologii prenatalnej oraz dziecięcej,
- pomoc w wyborze ośrodka leczenia wady i organizacji leczenia w Polsce lub, w razie potrzeby, za granicą (współpraca z kilkunastoma ośrodkami w krajach europejskich i w USA),
- pomoc w organizacji środków na leczenie zagraniczne, także z funduszy NFZ,
- wsparcie emocjonalne i logistyczne rodzin, na każdym etapie leczenia dziecka, w tym pomoc w przygotowaniu do porodu, pobytu w szpitalu i operacji,
- finansowanie doposażenia oddziałów kardiochirurgii dziecięcej w polskich szpitalach,
- wypożyczanie drobnego sprzętu medycznego dla dzieci z wadami serca,
- pełnienie roli rzecznika rodziców dzieci z wadami serca, pośrednika pomiędzy rodzicami a szpitalami czy lekarzami,
- udział w pracach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
- pomoc w rozwiązywaniu kwestii spornych związanych z prawami pacjenta czy orzecznictwem o niepełnosprawności.

Najważniejszą zasadą, która przyświeca realizacji zadań Fundacji jest: "Zawsze będziemy pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek" - z bagażem doświadczeń, emocjami i lękami. Taki, jak my sami.

Galeria